Mana Yazı Kulübü, öğrencilerin daha fazla araştırma yaparak düşünme becerilerini geliştirebilecekleri, kendi sözlerini söyleyebilecekleri ve aynı zamanda Mana’nın, çözüm üretmek üzere çıktığı yolda sosyal farkındalığın derinleştirilebileceği bir alan olarak kurgulandı.