İlham Veren 5 Kadın Filozof

Önceki çağlara ait en bilinen filozofları düşündüğümüzde hepsinin bir ortak özelliği var: Erkek olması. Bu durumun sebeplerinden biri zamanın şartlarına bakıldığında, kadınların düşüncelerini aktarmakta erkekler kadar vakitlerinin ve imkanlarının olmaması şeklinde açıklanabilir. Kadın filozofların ürettiği eserlere daha az özen gösterildiğinden birçok düşüncenin kaynağı kaybedilmiştir. Bu yazıda farklı çağlardan ilham veren 5 kadın filozofu derledik.HYPATIA OF ALEXANDRIA

‘Reserve your right to think, for even to think wrongly is better than not to think at all.’

 

Görsel: britannica.com 

Antik Çağ’ın en önemli kadın filozoflarından biri olan Hypatia, Atina’da eğitimini tamamladıktan sonra İskendiriye’de yaşadı. Matematik, astromi ve felsefeyle ilgilendi, İskendiriye Kütüphanesi’ndeki Platon Okulu’nda astronomi ve geometri dersler verdi. Genel olarak Platon’un düşüncelerini savundu. Geleneksel normlara karşı çıkan öğretileri vardı. Yaşadığı dönemde Hristiyan olmayanlara düşmanlık gösterildiği için bu öğretileri sebebiyle düşman görüldü. Paganlıkla ve devlet işlerine karışmasıyla suçlanarak Hristiyan bir çete tarafından öldürüldü.

MARIE Le JARS de GOURNAY

‘The most important quality of an inept person is to rely on popular belief and hearsay.’ 

 

Görsel: wikipedia.com

Rönesans dönemi kadın düşünürlerinden Marie Le Jars de Gorunay, felsefenin yanı sıra fizik, geometri, tarihle de ilgilendi. Dilin önemi üzerine çalışmalar yaptı. “Erkeklerin ve Kadınların Eşitliği Üzerine” eserinde erkek ve kadının ruhen eşit olduğunu savundu ve eserlerinde toplumsal eleştirilere yer verdi.

SUSANNE LANGER

Art is the creation of forms symbolic of human feeling.

 

Görsel: brainpickings.com

Amerikalı ilk kadın filozof olarak kabul edilen Susanne Langer, müziği, yaratıcılığı ve sanatın dili aşma yollarını araştırdı. Dünyada anlam bulmanın, tanımlamanın ve atfetmenin insanlarda doğal bir ihtiyaç olduğunu öne sürdü. Sanatın insan deneyimiyle nasıl bağlantılı olduğu hakkında okuma yapmak istersen Susanne Langer’ı inceleyebilirsin.

MARTHA NUSSBAUM

What is each person actually able to do and to be? What real opportunities are available to them?

 

Görsel: wikipedia.com

Öğretmen ve yazar olan Amerikalı filozof Martha Nussbaum, insan hakları ve ekonomik kalkınma konusunda çalışmalar yapıyor. Kalkınma teorilerinin, temel insani ihtiyaçlarımızı görmezden gelen politikalar olduğunu savunan Martha, insani gelişmeyi değerlendirmek için ‘’Yetenek Yaklaşımı’’ modelini çalışıyor. Bu modelde ‘İnsanlar gerçekte ne yapabilir, onlar için hangi fırsatlar var?’ sorusu inceleniyor.

RUTH CHANG

Hard choices are hard because there isn’t a better alternative.

 

Görsel: ted.com

Ruth Chang, hukuk kariyerinden sonra filozof olmayı seçerek, ‘’karar verme’’ üzerine çalışmalar yaptı. Newyork’ta yaşayan Ruth, seçimler konusunda araştırma yapmak için dünyanın dört bir yanından kişilerle ve şirketlerle iletişime geçmiş.Bir yol ayrımındaysan ve hangi yolu seçeceğini bilmiyorsan, Ruth’un  How To Make Hard Choices isimli TED konuşması belki sana da ilham olabilir.


Alakalı Paylaşımlar

Bir yorum bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.