Mana x Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir adımlar atmaya ve bu yolda ilerlemeye değer veriyoruz;
sorumlu ve bilinçli ileri dönüşüm projeleri geliştirerek
bu bilinci daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz

Ekonomik olarak kalkınırken, bu yolda sorumlu ve bilinçli üreticiyi
ve tüketiciyi desteklemeyi; bu faaliyetleri gerçekleştirirken atık
oluşumunu en aza indirerek ekolojik ayak izimizi azaltmayı ve
bunun farkındalığını kazandırmayı amaçlıyoruz

Tüm bu adımlarımızla,  UNDP’nin 2016 yılında yayınladığı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 12. maddesi olanı
Sorumlu Üretim ve Tüketim’ hedefinin savunucusu ve uygulayıcısıyız.

Mana x Kadın

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunarak kadınları
ekonomik ve sosyal hayata dahil ediyor, adil ticaret
politikasını benimsiyoruz.

Bu süreçte, kadın kooperatifleri ile iş birliği yaparak birlikte
çalıştığımız üretici #manakadınları’nı, ekonomik
ve sosyal açıdan güçlenip gelişmesi için destekliyoruz.

Adil Ticaret
Adil Ticaret
İleri Dönüşüm
İleri Dönüşüm

Adil Ticaret

Üretici #manakadınları; adil ticaret politikamız ile; adil ücretler karşılığında kendilerine en uygun çalışma koşullarında çalışıp, ekonomik ve sosyal hayata katılarak maddi özgürlüklerini sağlıyorlar.

Bu süreçte, doğaya ve insana karşı yükümlülüklerimizin bilincinde olarak, sorumlu üretim gerçekleştiriyoruz. Tasarladığımız ve gerçekleştirdiğimiz ileri dönüşüm projeleri ile, birlikte çalıştığımız markaların üretim aşamalarının daha sürdürülebilir olmasına yardımcı olurken, atık kontrol süreçlerine destek oluyoruz.

İleri Dönüşüm

Ortaya çıkan atıkları, atık olmaktan kurtarmak için geri dönüşümden daha iyi bir yol var: İleri dönüşüm.

Tekrar kullanılamayacağı düşünülüp çöpe atılan, yakılan ya da gömülen tekstil atıklarına ikinci bir şans vermenin, sürdürülebilir moda için en etkili adımlardan biri olduğunu görüyoruz. Buradan yola çıkarak, markalar için ileri dönüşüm projeleri tasarlıyor, tekstil atık ve artıkları ile yeni ürünler ortaya çıkarıyoruz. Tekstil markalarına daha sürdürülebilir olmaları yolunda çözümler sunuyoruz.

Başarılarımız

undp